Dit is een invasie, geen immigratie.

(door )

De grote instroom van vreemdelingen in Europa kan niet langer “immigratie” genoemd worden. Immigratie is wat er gebeurt wanneer bijvoorbeeld kleine groepen Fransen gaan wonen in Groot-Brittannië of Britten in Spanje.

Wat immigratie onderscheidt van invasie zijn drie dingen: de omvang van het aantal mensen dat betrokken is bij de verhuizing, de frequentie en de tijd waarin deze verhuizingen plaatsvinden, een gelijk aantal mensen dat in een land gaat wonen binnen 4 jaren tegenover 400 jaren – en het soort mensen, in het bijzonder hoe deze mensen zich onderscheiden van de inboorlingen en hoe gemakkelijk of hoe onwaarschijnlijk ze zullen integreren.

“Invasie” heeft drie hoofdbetekenissen:
a) de daad van een inval, vooral door een leger in een bepaald territorium om te veroveren;
b) een begin van een kwetsende gebeurtenis op grote schaal, zoals een ziekte;
c) het binnenvallen van een grote groep mensen of dingen in een plek, situatie of activiteit.

De laatste is een perfecte beschrijving van wat er plaatsvindt in West-Europa.

Zelfs “ethnic cleansing” kan worden gebruikt, omdat lokale populaties vervangen worden door verschillende etnische groepen. Bijvoorbeeld Londen is niet langer een stad met een blanke, Britse meerderheid, hoewel “mainstream” media als de BBC en Londen’s eigen krant de Evening Standard het nauwelijks noemen, en de burgemeester al helemaal niet.
“Ethnic cleansing” kan gedefinieerd worden als “de gewelddadige verwijdering van een etnisch gedefinieerde populatie van een bepaald territorium” en als “het bezetten van een continuüm tussen genocide en een niet gewelddadig afgedwongen etnische emigratie”.

Het pure aantal mensen dat in de afgelopen tientallen jaren in de EU is komen wonen, had al een ernstige negatieve invloed op de oorspronkelijke populatie en diens levenskwaliteit, de massa-emigratie brengt alle structuren in de gevarenzone.
Er zijn veel gebieden waarin dit plaatsvindt, inclusief met betrekking tot arbeidsplaatsen, sociale voorzieningen, onderwijs en de gezondheidszorg – waar tuberculose en andere ziekten constant toeneemt als gevolg van immigratie.
Een klassiek voorbeeld is het huidige tekort op de huizenmarkt. Heel de EU beleeft zijn ergste crisis op het gebied van wonen in de moderne geschiedenis.
Europese inboorlingen worden vervangen ook omdat veel plaatselijke bewoners, moe van het gekoloniseerd worden, uit hun landen, steden of wijken vluchten.

De Libische leider Moammar Khadaffi zei: „Er zijn 50 miljoen moslims in Europa, en er zijn tekenen dat Allah de overwinning zal schenken aan de islam in Europa. Zonder wapens, zonder strijd. Binnen enkele tientallen jaren wordt Europa een moslimcontinent.” Hij doelde daarmee op de massale emigratie van moslims naar de landen van het Westen.

Plunder en koloniseer. Dood, verkracht en verplicht de lokale bevolking tot slavernij. Verjaag hen, huw met hun vrouwen, neem het land. Iedereen heeft het ooit op zijn minst eens gedaan in hun verleden. Vandaag de dag denkt de moderne mens dat enkel buitenaardse wezens hiertoe in staat zijn…. Maar niet illegale vreemdelingen. Maar buitenaardse wezens is een metafoor voor culturele vreemdelingen en het geheel is een metafoor voor onderwerpen, waarover niet kan gepraat worden omdat iedereen te zenuwachtig is om het werkelijk te bespreken.

De EU potentaten offeren ons op. Die geloven dat wanneer wilden onze grenzen overrompelen dit een excellente progressieve manier is om de ouderwetse natiestaat af te breken en de inheemse bevolking het genot te leren kennen van een socialistische multiculturele tirannie.
Ze onderschatten de islam, of net niet.

Bron: Nageltjes

Nageltjes

De islam heeft in 1400 jaar nog nooit iets anders gedaan dan dood en verderf zaaien!

zombie-apocalypse-is-possible-1

De Islam is niet op aarde gekomen om naast andere godsdiensten te bestaan, maar om wereldwijd te overheersen!Deze totalitaire politieke ideologie is primair een veroveringsdoctrine,godsdienstige elementen in de Islam zijn secundair, met als doel de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen.De Islam ziet de wereld als eeuwig verdeeld in twee tegengestelde kampen: 1) Dar al-Harb (land van oorlog, geregeerd door de ongelovigen); 2) Dar al-Islam (land van vrede, geregeerd door moslims). Elk land dat niet islamitisch is en niet geregeerd door moslims wordt beschouwd als een land van oorlog.Wij, ongelovige kafirs, leven in het “Dar al-Harb” , het land van de oorlog, dat volgens de moslims dringend moet veranderd worden in het “Dar al-islam”, het land van de islam.Maak je geen enkele illusie! Europa behoort tot de dar al-harb en moet worden onderworpen.Door je niet te onderwerpen aan de islam en moslims ben je als niet-moslims niets meer dan de vijand van deze politieke ideologie.Islam betekent letterlijk “onderwerping” en onderwerping zonder terreur is onmogelijk.Jihad en doden zijn het hoofd van de islam. Neem ze weg, dan neem je het hoofd van de islam weg.De uitbreiding van de Islam, gebeurde bijna uitsluitend door oorlogen, moord en terreur.In India alleen al zijn tussen de zestig en tachtig miljoen hindoes ter dood gebracht gedurende de eeuwen van invasies door islamitische legers.Vandaag de dag heeft de islam met z’n universele Jihad, over meer dan 50 landen in de wereld de controle gekregen.Noord-Afrika, Midden Oosten en Turkije waren van de 2e / 3e eeuw tot de 7e eeuw christelijk (allerlei denominaties).De Koran beveelt daarin moslims te vechten met niet-moslims totdat ze alle andere religies uitroeien, zodat de islam als enige echte religie in de wereld overblijft; ”Bestrijd iedereen op de weg van Allah en doodt degenen die niet in Allah geloven.” Mohammed (Ibn Ishaq 992)…De Koran oproept tot moord en doodslag tegen niet-moslims op maar liefst 23 plaatsen! Deze boek is een leidraad voor alle tijden en plaatsen! In de hele islam is er zonder uitzondering enkel sprake van ‘vrede’ als een land en een volk volledig onderworpen is aan de islam.Zolang daar nog geen sprake van is, zolang dit nog niet is bereikt, is er een permanente staat van oorlog met alle ‘ongelovigen’. Het westerse idee van vrede[naast elkaar] is volledig vreemd aan de islam.Geweld in de islam, of het nu in de vorm van terrorisme is, of het vervolgen van christenen en andere minderheden in de moslimwereld, of de doodstraf voor iemand die zich afkeert van de islam of de doodsbedreigingen aan het adres van Salman Rushdie voor het vermeende beledigen van de profeet Mohammed, zijn niet simpelweg een aantal geïsoleerde incidenten of afwijkingen van de ware en vredige islam. Zulk geweld gaat in werkelijkheid terug naar de wortels van de islam zoals gevonden wordt in de koran en de daden en leringen van de profeet zelf.Feit is en blijft dat de Islam een levensgevaarlijke doctrine is getuige de talloze terreurgroeperingen die overal ter wereld dood en verderf zaaien;“Wij hebben de opdracht gekregen van Allah om de mensheid te bevrijden uit ongeloof, uit slavernij – slavernij van je begeerte, van een ander mens, van een afgodsbeeld“…We zijn in oorlog met het ‘terrorisme’, hoor ik overal zeggen. Neen, we zijn in oorlog met de islam. Of beter nog: de islam is in oorlog met het Vrije Westen en dat al 1400 jaar. Terrorisme is een middel, niet de bron van de strijd. Het terrorisme is de modus operandus, de jihad de strategie en de islam de ideologie. Terrorisme is een instrument van degenen die oorlog voeren en onze echte vijand is de Islam.Terrorisme bestrijden is één ding, de ideologie daarachter aanpakken is iets helemaal anders.Culturele en traditionele moslims, weten in het algemeen ook niet veel over de inhoud van hun koran, net zomin als een traditionele rooms-katholiek (of protestant, maakt niet uit) weinig of niets weet van zijn/haar bijbel. De gemiddelde moslim de geschiedenis van zijn religie eigenlijk niet kent. Hij kent alleen de propagandistische verhalen en de opleuking van de geschiedenis in het voordeel van de islam.In deze totalitaire politieke ideologie is niets positiefs te vinden. Er is geen vrijheid, gelijke rechten, zelfkritiek en het ter discussie stellen van de islam mogelijk.De historie van de islam is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, verkrachting en plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting…WAKKER WORDEN EUROPA!…

Lees verder op>>>

Bron: The Balkan Chronicles

Balkan

 

Nieuws van het Syrische front

Aanrader 130915

(door )

Heel veel nieuws van het Syrische front hebben we afgelopen weken niet gehad, of het moest het jaaroverzicht van Nieuwsuur zijn geweest, waarin werd gezegd dat de Amerikanen vooruitgang boeken met het afsnijden van de IS-olie, overigens zonder te noemen dat de Russen afgelopen maanden meer dan 2700 tankwagens hebben vernietigd. Datzelfde Nieuwsuur, waar men er nog steeds van uit lijkt te gaan dat Rusland een misrekening heeft gemaakt met haar interventie in die burgeroorlog. Wereldwijd een unieke overtuiging, overigens.

Heel veel nieuws is er inderdaad niet, maar wat zichtbaar wordt is de voortgang van het door de Russen gesteunde Syrische regime. Hieronder een kort verslag van een Russische oorlogsverslaggever die spectaculair dicht achter de frontsoldaten mee naar voren gaat om verslag te doen van de gevechten vorige week. Dit (Engelstalige) item van circa 3 minuten is een echte aanrader om te bekijken!

Wie trouwens over de Syrische burgeroorlog spreekt, is geneigd de Koerden te zien als deelnemer tegen de Syrische regering.

Lees verder op>>>

Bron: Veren of Lood

Veren of Lood

Open brief van Duitse schrijfster over aanrandingen in Keulen gaat viraal

Open brief van Duitse schrijfster over aanrandingen in Keulen gaat viraal

Het hoofdstation in Keulen, waar de gebeurtenissen plaatsvonden

In het hoofdstation van Keulen werden op oudejaar tientallen vrouwen het slachtoffer van diefstal en seksuele aanranding. Minstens 40 mannen van Arabische en Noord-Afrikaanse origine zouden in verschillende groepen hun slachtoffers hebben omsingeld, betast en bestolen. De politie kon er niet rap genoeg bij zijn, omdat ze door jonge mannen op het stationsplein met vuurwerkpijlen werden belaagd.

De Duitse schrijfster Katja Schneidt plaatste naar aanleiding van de bijzonder onfeestelijke gebeurtenissen een open brief aan haar regering op facebook. Het bericht wordt massaal opgepikt en gedeeld.

P-Magazine vertaalde haar kwade brief:

‘Geachte Duitse Bondsregering,

Ik moet iets toegeven, jullie hebben schitterend werk verricht! Jullie pogingen om elke terechte kritiek over de houding van vluchtelingen onmiddellijk met het naziverwijt de kop in te drukken, heeft zijn vruchten afgeworpen.

We zijn ondertussen in Duitsland zo ver gekomen dat ontelbare vrouwen al een klacht ingediend hebben (35, maar volgens de politie ligt het feitelijke aantal veel hoger) over het feit dat ze op oudejaarsnacht door een horde wilde asielzoekers beledigd en op de zwaarst mogelijke manier seksueel lastig gevallen werden (ja, het waren asielzoekers, want de politie heeft bij controles de voorgeschreven asielformulieren onder ogen gehad). Slechts de regionale kranten schrijven hierover.

Ze hebben deze vrouwen bepoteld, hun vingers in alle lichaamsopeningen gestoken en soms ook de kleren van hun lichaam getrokken. Dit alles begeleid van ‘ficki – ficki’ en ‘Schlampen’-kreten. De politie kon deze vrouwen niet beschermen omdat ze door de razende asielzoekers met vuurwerk bekogeld werden. Een schande voor ons land!

Waar zijn nu de grootste media? Tv-nieuws? Nergens! Bild? Nergens! Waar is jullie in het Arabisch ondertitelde oproep aan de gewelddadige asielzoekers, waarin jullie duidelijk maken dat vrouwen in dit land geen vrij wild zijn? Waar is meneer Gabriel (SPD) die deze daden scherp veroordeelt en de zwaarste verwensingen uit? Niets! Geen woord!

Nee, we zijn intussen zover gekomen dat we zulke gebeurtenissen doodzwijgen, nationaliteit niet durven benoemen en stilletjes in onze hoofdkussens wenen omwille van de vele seksuele misdrijven door asielzoekers. Het gaat niet langer om enkele gevallen. Ik alleen al verzorg zeven vrouwen die gedurende de laatste zes maanden het slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld door ‘vluchtelingen’. Dat mag men echter niet zeggen. Dan is men namelijk een opruier! Een vreemdelingenhater! Een nazi!

Dat deze gebeurtenis doodzwijgen een verdere slag is in het gezicht van de slachtoffers, nemen we er goedkeurend bij. Zelfs ik heb nagedacht of ik wel over de verschrikkelijke gebeurtenissen in Keulen mag schrijven. Ja, ik mag dat! Ik strijd al zoveel jaren tegen huiselijk en seksueel geweld en als ik uitsluitend de gevallen waarbij een Duitser de dader is publiekelijk mag maken, dan ben ik inderdaad een racist.

Maar dat ben ik niet! Ik hou van iedereen, zolang zij maar met respect met hun medemensen omgaan. Mij kan het niet schelen of iemand moslim, christen of jood is. Ik beoordeel mensen naar hun daden, en niet volgens hun afkomst of geloof. Dat in vele moslimlanden een ander vrouwenbeeld heerst en emancipatie een woord uit een vreemde taal is, is niet mijn schuld. Dat er nu vele mensen naar ons land komen met een verouderd vrouwenbeeld, is evenmin mijn schuld.

Als ik echter geweld, dat door een aantal van deze mensen bedreven wordt, goed zou praten, dood zou zwijgen of zou verontschuldigen, dan ben ik wél verantwoordelijk. Ik geef hen dan het idee dat ik het goedkeur dat zij vrouwen discrimineren, domineren en seksueel misbruiken. Dat zou fout zijn. Daarom ga ik niet zwijgen, want ik zou ook mijn mond niet houden als de daders Duitsers waren. Ieder die een beetje kan denken weet dat een groot gedeelte van de mensen die hierheen komen niet gewelddadig zijn. Maar bij een miljoen vluchtelingen is 10% die seksueel geweld plegen al genoeg om 100.000 vrouwen een slachtoffer van seksueel geweld te maken.

Ik zal ook niet stoppen de hier bescherming zoekende mannen duidelijk te maken dat ik van hen verwacht dat zij Duitse vrouwen niet als vrij wild beschouwen en dat ik evenzeer verwacht dat zij de integratie van hun vrouwen, zusters en dochters niet met verouderde waardepatronen verhinderen! Wie hier wil wonen, moet onze cultuur volledig respecteren, zonder discussie! Wij, Duitse vrouwen, willen niet ‘ficki – ficki’ doen en we zijn ook geen ‘Schlampen’ (sletten) die erop wachten eens een grondige beurt te krijgen. Wij beslissen zelf wie ons waar aanraakt en dat moet zo blijven!

En nu, beste regering, verwacht ik dat jullie eindelijk jullie verantwoordelijkheid nemen en de daders duidelijk maken dat we genoeg Duitse verkrachters hebben. We zijn niet van plan om dit aantal nog te doen stijgen.’

Bron: De Standaard

de-standaard

Buitenland ‘Daders Keulen waren in beeld bij de politie’

keulen

Keulen oudjaarsavond

Een deel van de mannen die op oudejaarsavond in de Duitse stad Keulen vrouwen hebben aangerand, verkracht en beroofd, was in beeld bij de politie. De politie in Keulen waarschuwde al eerder voor ‘wetteloze gebieden’ in de stad waar grote groepen allochtonen de dienst uitmaken.

Dat blijkt uit politie-informatie in handen van de lokale krant Rheinische Post.

Noodkreet
Volgens politiebronnen bleef een noodkreet over de criminele groepen door de politie bij het stadsbestuur tot nu toe vrijwel onbeantwoord.

De boodschap lijkt na de gebeurtenissen bij het centraal station van Keulen te zijn aangekomen bij de Keulse burgemeester Henriëtte Reker die vorig jaar nog een aanslag op haar leven te verduren kreeg. Ze noemde de incidenten ‘schandalig’ en zei dat de politie er alles aan doet om de daders op te sporen.

Negentig aangiftes
Aan aangiftes ontbreekt het niet bij de politie. Meer dan negentig vrouwen hebben aangifte gedaan van aanranding, diefstal en/of verkrachting.

Uit hun getuigenissen ontstaat het beeld van een grote massa-aanranding in het centrum van Keulen, al vertellen sommige vrouwen ook een ander verhaal. Het zou gaan om een groep van duizend mannen die ‘zwaar beschonken’, ontspoord’ en ‘agressief’ worden genoemd.

Noord-Afrikanen……

Lees verder op >>>

Bron: Eunmask

cropped-banner-europe21

 

 

PVV-Nieuwsbrief

Op de laatste dag van 2015 werd Duitsland geconfronteerd met de gevolgen van de onverantwoorde politiek waarbij het land de afgelopen jaren duizenden migranten binnen liet met een islamitische cultuur. In Keulen en andere steden zoals Hamburg en Stuttgart werden op oudjaarsavond tientallen vrouwen aangerand, beroofd en verkracht door groepen mannen met Arabisch en Noord-Afrikaans uiterlijk.

Volgens de politie kenden de mannen elkaar en handelden ze in groepsverband. Politiecommissaris Wolfgang Albers uit Keulen spreekt van “een volledig nieuwe dimensie van geweld.” De getuigenissen van de slachtoffers zijn verschrikkelijk. Vrouwen en meisjes werden belaagd, bestolen en onderworpen aan walgelijk en uiterst traumatiserend gedrag.

Zo getuigde een slachtoffer: “Ze hebben ons ingesloten en begonnen ons te betasten. Ze waren met hun handen overal. Ik had vingers in al mijn lichaamsopeningen.” De daders gedroegen zich als weerzinwekkende testosteronbommen. Toen ik het woord “testosteronbom” op 17 september vorig jaar gebruikte in het Kamerdebat na Prinsjesdag, werd ik door de minister-president terecht gewezen. Hij vond het “een verschrikkelijke term.” Maar het is niet de term die verschrikkelijk is, het is de realiteit.

En die realiteit is de verantwoordelijkheid van politici die onze grenzen open laten, zoals mevrouw Merkel in Duitsland en Mark Rutte bij ons. Indien wij asielzoekers en immigranten uit islamitische landen massaal blijven toelaten, zal wat in Duitsland op oudjaarsavond gebeurde, straks ook op deze grote schaal in Nederland gebeuren. De eerste tekenen zijn er al. In het Kamerdebat op 14 oktober 2015 las ik e-mails voor van gewone burgers in Nederland die te lijden hebben onder de overlast veroorzaakt door asielzoekers en immigranten.

Ook deze mails spraken over jonge meisjes die “onzedelijk worden betast”, dochters die worden “lastig gevallen”, vrouwen die te horen krijgen “I want to fuck you.” De gebeurtenissen in Keulen zijn de voortekenen van de narigheid die ons nog te wachten staat als het kabinet en de meerderheid van de Tweede Kamerleden de waarheid niet onder ogen willen zien. Keulen is vlakbij. Onze vrouwen en dochters moeten worden beschermd. Het kabinet moet wakker te worden. Mark Rutte moet zijn plicht doen. Onze grenzen moeten dicht. Nederland moet de-islamiseren.

Onderstaand de Kamervragen die Geert Wilders en Sietse Fritsma hebben ingediend: Vragen van de leden Wilders en Fritsma (beiden PVV) aan de Minister-President en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over groepen van vooral Arabische mannen die tientallen jonge vrouwen hebben aangerand, beroofd en verkracht in Duitsland.

1.) Heeft u kennis genomen van de berichten dat op oudjaarsavond groepen van vooral Arabische mannen tientallen jonge vrouwen hebben aangerand, beroofd en verkracht in meerdere Duitse steden? (*) (**) (***)

2.) Heeft u ook kennis genomen van de vrouwelijke slachtoffers die verklaarden “Ze hebben ons ingesloten en begonnen ons te betasten. Ze waren met hun handen overal. Ik had vingers in al mijn lichaamsopeningen”? (****)

3.) Bent u het met Politiecommissaris Wolfgang Albers van Keulen eens dat het hier een volledig nieuwe dimensie van geweld betreft? Zo nee, waarom niet?

4.) Bent u het met ons eens dat deze nieuwe dimensie van geweld het resultaat is van de import van migranten met een gewelddadige, islamitische cultuur waarin vrouwen en jonge meisjes vaak als minderwaardig worden gezien? Zo nee, waarom niet?

5.) Vindt u het woord testosteronbommen nog steeds een verschrikkelijke term zoals u tegen de eerste ondertekenaar van deze vragen zei tijdens de Algemene Beschouwingen op 17 september vorig jaar, of ziet u nu eindelijk in dat het toelaten van tienduizenden Arabische mannen in Nederland de veiligheid van onze burgers op het spel zet? (*****)

6.) Herinnert u zich het debat over de opvang van asielzoekers op 14 oktober 2015, waar de eerste ondertekenaar van deze vraag meerdere meldingen voorlas van vrouwen die lastig werden gevallen door asielzoekers in Nederland? Zo ja, waarom blijft u Nederlandse vrouwen in gevaar brengen door het massaal toelaten van asielzoekers? (******)

7.) Realiseert u zich dat als u de grenzen open laat het een kwestie van tijd is voordat massale berovingen en aanrandingen zoals in Duitsland, ook in Nederland op deze grote schaal zullen plaatsvinden? Wilt u dat op uw geweten hebben, of bent u eindelijk bereid de Nederlandse grenzen te sluiten voor islamitische testosteronbommen?

(*) nos.nl – Tientallen vrouwen aangerand en beroofd in Keulen
(**) bild.de – Sex-Meute auf Frauen-Jagd in Hamburg
(***) stuttgarter-nachrichten.de – 15 Männer rauben zwei Frauen aus
(****) bild.de – Sex-Überfälle in der Silvesternacht
(*****) overheid.nl – Algemene Politieke Beschouwingen    [2016]
(******) Debat over de Europese Top van 15-16 oktober 2015    [10:15]