Verklaring verblijf en integratie (concept)

1111111111111111111111111.JPG

Dit zou een goede formulier zijn om te beginnen met veel problemen aan te pakken. En natuurlijk HANDHAVEN.

Dendieje