Hoe roei ik de eigen bevolking uit?

Door Johan Vrijheid

Zo snel zal het niet gaan, maar de laatste actie van het COA doet wel vermoeden dat het met de belangen (voor zover die nog bestaan) van de gewone Nederlander steeds slechter komt te staan. Het COA heeft zojuist een overeenkomst gesloten met 2 scholenkoepels in Nijmegen, zodat 565 kinderen van handophouders die momenteel in het AZC Heumensoord verblijven na de Kerst naar school kunnen. Hiervoor wordt een speciale voor hen ingerichte school ge-opend met speciale lespakketten. In Heumensoord verblijven momenteel ruim 3.000 handop-houders, waarvan 565 kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar en – zit u goed?, voor deze kin-deren is het volgen van een schoolopleiding een mensenrecht! En om het de kids niet te moei-lijk te maken, laat het COA speciaal bussen rijden om de lieverdjes op te halen en weer naar huis te brengen. En als klap op de bekende vuurpijl die wij i.v.m. met de mogelijke stress bij handophouders niet mogen afvuren: ‘het COA (dus U) betaalt de bussen en – u leest het goed, de maaltijden die op school zullen worden aangereikt’! Gewoon de eerste vraag die ons te binnen schiet: waar komt het geld van de COA vandaan? Of vergissen wij ons en blijkt dat geld te zijn van de werkende Nederlanders. Is u wel eens gevraagd of u kinderen met een door (?) maar niet door u betaalde schoolbus worden opgehaald en gebracht? Is het niet een voor ons land typerend gezicht, ’s morgens lange rijen kinderen die bij weer en ontij altijd tegen de wind in fietsend soms wel 15 kilometer heen en ’s middags weer 15 kilometer terug naar huis moeten fietsen, met weer (!) de wind tegen! En heeft u ooit uw kind op zondag de menukaart van school voor de daarop volgende week zien bestuderen waarbij de maaltijden uiteraard gratis zijn? Speciaal aangepaste lessen terwijl die voor gewone wat traag lerende Nederlandse kinderen niet meer gegeven worden. Zijn Nederlandse kinderen inmiddels een 2e klas paria’s geworden?
Lezers, verdenk ons er niet van dat wij niet zouden begrijpen dat als je al, zoals Den Haag dat doet, ongelimiteerd handophouders binnenhaalt je er iets mee zal moeten doen. Maar het feit dat deze kinderen schoollessen gaan volgen wijst erop dat de beslissingen al genomen zijn. Gewoon naar school want de kinderen blijven in Nederland en daarmee ook de ouders. Hoe lang staat het AZC Heumensoord er nu? Toch niet veel langer dan 2 maanden? Dus in 2 maanden tijd wordt besloten of een handophouder de felbegeerde status ontvangt om in ons land te mogen blijven. Met alle begrip voor de soms ondoorgrondelijke wegen van het Haagse politiek spel zou het nu niet eens tijd worden dat grootbekken van links in opstand komen voor de eigen bevolking? Toch prachtig om eens in de praktijk te brengen wat er wekelijks door mannen en vrouwen van GL, SP, PvdA aan verbale bagger over ons wordt uitgestort. Alle mensen zijn toch gelijk, dus wat let die linkse grootmuilen om zich daadwerkelijk in te zetten voor de zwoegers die nu eenzaam vaak in de eigen uitwerpselen liggend het hebben mogelijk gemaakt dat dit land bestaat. Waar blijven de mannen als Hans Spektrui de nieuw benoemde opvolger van Jan Marijnissen, Ron Meijer of zichzelf al als toekomstig Nederlands premier ziende Jesse Klaver en hun partijbonzen?

Bron: Johan Vrijheid

 

Europarlement houdt eigen onkostenvergoeding geheim

eu rob vellekoop

Het Europarlement weigert inzage in de onkostenvergoedingen van de leden van de afgelopen vier jaar. Op basis van de wet op de openbaarheid van bestuur (wob) vroegen de journalisten inzage in de onkostennota’s van de 751 Europarlementsleden. Als reactie op de weigering maakten de journalisten op 13 november 2015 de zaak aanhangig bij het hof in  Luxemburg.

Een team van 29 journalisten vroeg bij het Europees Parlement alle documenten op met betrekking tot de onkostenvergoedingen die Europarlementsleden bovenop hun salaris krijgen.

Europarlementsleden krijgen de volgende onkosten vergoed:

  • algemene onkostenvergoeding van 4320 euro per maand voor kantoorkosten, telefoon- en postrekeningen en IT-materiaal.
  • reisonkosten
  • vaste vergoeding van 306 euro per dag
  • personeelstoelagen

Het Europees Parlement geeft bijna 40 miljoen euro per jaar uit aan de algemene onkostenvergoedingen van Europarlementsleden.

Een meerderheid van Europarlementsleden hebben zelfs herhaaldelijk pogingen geblokkeerd om dit te reglementeren.

Lees verder>>>

Bron: De Lange Mars

De Lange Mars

Het COA is big business, big, big, big business

coa-vraagt-breda-extra-jaar-opvang-asielzoekers3 bestuurders (5 ton), 9 externen (miljoenen), bolides (1,5 mio)

Hoe het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) na het vertrek van Albayrak al weer twee directeuren heeft versleten, Albayraks Mercedes E280 zag  aangroeien tot een leasewagencontract van 1,5 miljoen en Albayrak zelf is vervangen door drie ietsjes minder dik betaalde ambtenaren. De raad van toezicht wordt per 1 januari naar huis gestuurd, maar staatssecretaris Fred Teeven kan nog veel meer miljoenen besparen op de asielzoekerszorg. 

Een geschenk uit de hemel”, noemde Hennie van der Most het contract dat hij zojuist met het COA had getekend. In ruil voor 180.000 euro per maand wordt het noodlijdende Drentse indoorpretpark annex vakantieparadijs Speelstad Oranje omgetoverd tot een bed, bad en broodvoorziening voor 1200 vluchtelingen. De selfmade ondernemer opperde dat het ontslagen personeel van de Speelstad heel goed in dienst kon worden genomen door de nieuwe huurder, bijvoorbeeld om asielzoekerskinderen te vermaken. Waarop de bevolking van het gehucht Oranje in de gordijnen hing en NRC Handelsblad droefgeestig concludeerde dat “opvang big business is geworden”.

‘Gouden’ Mercedes Benz van Albayrak

Kop op collega’s! Dat is toch al jaren niet anders? Weten we bijvoorbeeld nog hoe het zat met de oud-directeur van het COA, Nurten Albayrak? In april 2012 werd ze definitief ontslagen nadat een paar maanden eerder al aan het licht kwam dat ze een salaris ontving van dik 220.000 euro per jaar, méér dan een minister. Nog erger: ze liet zich van vluchtelingencentrum naar vluchtelingencentrum vervoeren in een Mercedes Benz E280 cdi Sedan Avantgarde mét chauffeur. Foei. Politiek Den Haag was geschokt.

Maar wie rijdt er tegenwoordig in die Mercedes rond? En wat neemt hij/zij maandelijks mee naar huis?

Zo héél gemakkelijk is die vraag niet te beantwoorden. Openheid is goed, maar niks vertellen is beter, redeneert het COA en dus bevat het laatst gepubliceerde jaarverslag over 2013 vooral veel foto’s van vrolijke vluchtelingenkinderen terwijl bestuursvoorzitter Jan-Kees Goet, de nieuwe Albayrak zeg maar, het er op houdt dat er “na twee turbulente jaren rust in de organisatie” is gekomen.

1,5 miljoen euro per jaar aan autoleasecontracten

In het slechts op aanvraag te verkrijgen uitgebreide jaarverslag staat dat er voor De Goet in 2013 een salaris van 180.000 euro bruto is uitgetrokken. Maar of dat zo heel veel minder is dan dat van Albayrak? In haar salaris is namelijk ook een forse post sociale lasten opgenomen. Bij De Goet niet. En of De Goet de Mercedes inclusief chauffeur van Albayrak heeft overgenomen dan wel een nieuw karretje heeft aangeschaft, vermeldt het jaarverslag maar liever niet. Wij schatten nieuw, en beslist niet voordeliger, want er staat over 2012 het astronomische bedrag van 1.5 miljoen euro aan ‘verplichtingen leaseauto’s’ vermeld, wat onmogelijk alleen door de Duitse snelheidsduivel van Albayrak kan worden veroorzaakt (ze was berucht om haar hoeveelheid bekeuringen wegens te hard rijden).

Je zou veronderstellen dat de nieuwe directeur COA een degelijke hotelschoolopleiding achter de rug heeft, aangevuld met een cursus hopman. Niks is minder waar. Met zoiets vaags als een studie ‘onderwijskunde’ kun je – zie Goet – prima aan de bak in de ambtelijke wereld. Vóór hij bij het COA aan de slag ging was De Goet al opgeklommen tot plaatsvervangend hoofd Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Wat hij daar verdiende is natuurlijk privé, maar het hoofd AIVD zelf kreeg in 2011 199.663 euro. Dat is dus méér dan een minister. Plaatsvervanger Goet zal daar niet zo heel ver vanaf hebben gezeten.
Goet hield het na negen maanden trouwens al weer voor gezien bij het COA. Hij kreeg namelijk een nóg fijnere baan als Directeur-Generaal Vreemdelingenzaken aangeboden, minstens goed voor een ministerssalaris.

Lees verder>>>

Bron: ThePostOnline

Post Online

 

 

Europa en Griekenland sluiten nieuwe deal: totale kosten bedragen 12 miljard euro

Screen Shot 2015-11-17 at 13.48.18

Door

De Griekse minister van Financiën Tsakalotos zegt dat hij en de Europese instanties een nieuwe deal met elkaar hebben gesloten. Door de deal kan Europa doorgaan met het verlenen van leningen aan Griekenland. 

Dat bericht de NOS:

De afspraken zijn gemaakt met vertegenwoordigers van de Europese Centrale Bank, de Europese Commissie en het IMF. Vrijdag moeten vertegenwoordigers van de eurolanden nog akkoord gaan, maar dat gaat volgens Tsakalotos lukken.

Volgens de NOS had er al een eerder pakket op tafel moeten liggen, maar dat werd onmogelijk gemaakt doordat er onenigheid was over “hoe om te gaan met belastingachterstanden en de onteigening van huiseigenaren die hun hypotheek niet meer betalen.” De onderhandelende partijen hebben nu afgesproken dat gezinnen die onder de armoedegrens leven hun huis niet worden uitgezet, ook niet als ze de hypotheek niet langer kunnen aflossen. Daar komt bij dat mensen die iets meer verdienen drie jaar de tijd krijgen om hun schuld te herstructureren. Dat laatste moet natuurlijk gebeuren in samenwerking met de bank.

In ruil krijgt Griekenland 2 miljard euro aan noodleningen. Daarnaast krijgen Griekse banken nog eens 10 miljard euro om overeind te blijven.

Bron: De Dagelijkse Standaard

dagelijkse standaard

Permanente verarming Nederlandse volk: Staatsschuld stijgt met iedere immigrant bijna 80.000 euro

via http://nos.nl/artikel/696444-volgend-jaar-iets-meer-koopkracht.html

Het Duitse Centrum voor Europees Economisch Onderzoek (ZEW) heeft uitgerekend dat iedere immigrant de staatsschuld op de langere termijn met 79.000 euro doet stijgen. Ter vergelijk: het tekort bij Duitse autochtonen ligt op slechts 3100 euro per persoon. De bevindingen van het ZEW staan dus haaks op de totaal ongefundeerde beweringen van veel politici dat de massa immigratie zo goed voor onze economie zou zijn. Een simpel rekensommetje: als Nederland ‘slechts’ 200.000 migranten toelaat, dan stijgt de staatsschuld met maar liefst € 15,8 miljard – en dan hebben we het nog niet eens over de jaarlijkse onderhoudskosten, omdat het leeuwendeel tot in lengte van decennia van uitkeringen en toeslagen zal leven. ‘We worden allemaal armer,’ constateerde de Duitse topeconoom Hans-Werner Sinn, hoofd van het Ifo-Instituut, dan ook.

Immigratie verergert staatsschuldencrisis

De al jaren durende euro/banken/staatsschuldencrisis wordt fors verergerd door de massale immigratie, en is al lang niet meer met bezuinigingen en het verhogen van de belastingen op te lossen, zo stelt Sinn. Griekenland, Ierland, Italië, Spanje en Portugal hebben bij elkaar een dikke € 2 biljoen schuld. ‘Wie moet dat betalen?’ vraagt de Duitse econoom zich af. ‘Het geld is op.’

Dat dit tot een enorme crash zal leiden staat inmiddels buiten kijf. De vraag is alleen wanneer deze komt. De Duitsers staan garant voor maar liefst € 533 miljard zuidelijke schulden, dus die gaan dan eveneens het schip in – en met hen heel Europa.

Tot nu toe lukt het de schuldenlanden nog steeds om met nieuwe kredieten hun oude schulden af te lossen, maar over hooguit een paar jaar zal het plafond zijn bereikt. Dan moet er hoe dan ook een omvangrijk deel van de nooit meer af te lossen schuldenlast worden geschrapt, en daar gaan vooral de Noord Europese landen –met Duitsland en Nederland voorop- zwaar voor bloeden.

Ook financieel zijn migranten geen oplossing, maar loden last

Wie gelooft dat het binnenlaten van miljoenen migranten het probleem van de verouderende bevolking –waardoor steeds minder jongeren voor steeds meer ouderen moeten werken en betalen- oplost, vergist zich gruwelijk. Zelfs bij de migranten die hier al vele jaren zijn is de werkeloosheid minstens twee keer zo hoog als het gemiddelde. Van de nieuwe migranten blijkt maar 7% een school op opleiding te hebben voltooid. Tienduizenden kunnen niet eens lezen of schrijven.

Lees verder>>>

Bron: JDReport

JD

Kabinet houdt vast aan prognoses en ontkent kosten asiel

Het kabinet heeft 850 miljoen euro uitgetrokken voor de 'eerstejaarsopvang' van asielzoekers

Het kabinet heeft 850 miljoen euro uitgetrokken voor de ‘eerstejaarsopvang’ van asielzoekers

Het kabinet-Rutte vertoont een merkwaardige struis­vogelreflex als het gaat om de aantallen asielzoekers en de kosten die de toestroom voor de overheid meebrengt.

Zo hield premier Mark Rutte (VVD) de afgelopen maanden vast aan de prognose dat er zich dit jaar 40.000 asielzoekers zullen melden, terwijl iedereen die kan rekenen, kon voorzien dat het er eerder 60.000 zullen zijn.

Wie uitgaat van te lage prognoses, kan zich ook al gauw laten verrassen door de werkelijkheid. Dat bleek de afgelopen maanden al, toen het kabinet overhaast nieuwe asielzoekerscentra, noodopvang in tenten en sporthallen moest zien te vinden, evenals woningen voor erkende vluchtelingen.

Maar de afgelopen maanden waren niets vergeleken bij wat ons nog te wachten staat. Volgens de Europese Commissie komen er dit jaar 1 miljoen asielzoekers naar de Europese Unie, volgend jaar 1,5 miljoen.

Als volgend jaar ook in Nederland anderhalf keer zo veel asielzoekers zich melden als dit jaar, zijn het er in 2016 zo’n 90.000. Zo veel asielzoekers hebben zich nog nooit in één jaar in Nederland gemeld.

Begroting

Maar het kabinet blijft tot dusver, tegen beter weten in, uitgaan van 40.000 asielzoekers dit jaar en 27.000 volgend jaar, terwijl het er misschien drie keer zo veel zullen zijn. Dat leidt niet alleen tot ontoereikende voorbereidingen voor huisvesting en integratie dan wel terugkeer. Het slaat ook een voorspelbaar gat in de begroting.

Lees verder>>>

Bron: Elsevier

elsevier

‘Incassobureaus bedreigen en bedriegen consumenten regelmatig’

De NVI noemt de conclusies 'verontrustend'

De NVI noemt de conclusies ‘verontrustend’  😉

Consumenten worden regelmatig gedupeerd door incassobureaus met onduidelijke of onterechte rekeningen. De consument wordt regelmatig op ontoelaatbare wijze onder druk gezet deze te betalen.

Dat meldt Autoriteit Consument & Markt (ACM) op basis van een onderzoek naar de incassosector. De organisatie kreeg aanwijzingen dat een grote groep regelmatig problemen ondervindt met incassobureaus.

De ACM constateert dat consumenten met drie veelvoorkomende problemen te maken hebben. Ze worden onder meer geconfronteerd met onterechte vorderingen zoals vervolgzendingen waarmee niet is ingestemd. De consument wordt onder druk gezet de rekening snel te betalen.

Dreigementen

Het onder druk zetten van de incassobedrijven gebeurt in 8 procent van de gevallen op ontoelaatbare wijze. Het gaat hierbij om dreigingen als beslaglegging op de bankrekening of gedwongen verkoop van de inboedel. Incassobureaus hebben niet de bevoegdheden om met dat soort maatregelen druk uit te oefenen.

Ook worden de gestuurde rekeningen regelmatig als onduidelijk ervaren. De ACM constateert ook dat incassobureaus vaak onterecht extra kosten in rekening brengen en deze niet specificeren, waardoor ze niet te controleren zijn voor de consument.

Lees verder>>>

Bron: Elsevier

elsevier

Korten pensioen dichterbij

Amsterdam – Nederlanders gaan waarschijnlijk sneller dan verwacht de gevolgen merken van de problemen bij pensioenfondsen. Werkenden en bedrijven moeten meer betalen voor minder pensioen. En gepensioneerden moeten volgend jaar al vrezen voor kortingen.

Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) belooft „de ontwikkelingen van de rente in de gaten te blijven houden.” Staatssecretaris “Gekke Klijnsma (Sociale Zaken) belooft „de ontwikkelingen van de rente in de gaten te blijven houden.”

Doorrekeningen van De Nederlandsche Bank die vorige week voor onrust zorgden zijn nu al achterhaald, zegt Marcel Lever van het Centraal Planbureau. Daarin werd de verwachting uitgesproken dat 25 fondsen over vijf jaar een korting moeten doorvoeren van gemiddeld drie procent.

Maar de slechte kwartaalresultaten die de grootste vijf pensioenfondsen gisteren presenteerden, bleven buiten beeld. „Op basis van de huidige verslechtering zullen waarschijnlijk meer fondsen een grotere korting moeten doorvoeren”, zegt Lever.

De belofte dat kortingen op de pensioenuitkering volgend jaar te vermijden zijn, wordt steeds twijfelachtiger !!

Bron: De Telegraaf

de-telegraaf2

Dijsselbloem: kosten asielopvang 1 miljard. Fubar: gelul, kosten zijn 5 miljard

Tijd voor een rekensommetje.

Dijsselbloem beweerde vandaag dat de kosten voor de asielopvang richting de 1 miljard gaan. Ik zeg dat die liegt.

Begin deze week beweerde het NRC dat de asielinstroom gedaald was naar 2500 per week. De week daarvoor waren het er nog 3000.

De omvang van de wekelijkse vluchtelingeninstroom verschilt sterk per week en schommelt volgens Dijkhoff tussen de 2.400 en 4.200.

Ik zal lief zijn voor de asiel-leugenaars en ik neem als rekengetal 2500 x 52 weken = 130.000 per jaar.

In juni van dit jaar kwam Geert Wilders met het getal dat één asielzoeker 36.000 euro kost. GeenStijl rekende het na en kwam er op onnavolgbare wijze op uit dat het klopte.

01

Dan hebben we nu twee getalletjes om mee te rekenen. Rekenen gaat altijd makkelijker als je het simpel houdt tenslotte.

36.000 (euro) x 130.000 (asielzoeker) = 4.680.000.000….

Lees verder>>>

Bron: Fubar

Fubar

Kosten asielopvang gaan richting 1 miljard

  dendieje

1 Miljard is toch een aardig bedrag om onze oudjes te laten zitten waar ze zitten zodat ze rustig van hun oude dag kunnen genieten. Maar nee hoor, die “vluchtelingen” moeten worden gepamperd. Het is echt tijd om te zeggen: EIGEN VOLK EERST!!  


AMSTERDAM – De kosten voor de opvang van asielzoekers gaan dit jaar richting 1 miljard euro. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zei dat donderdag bij BNR.

Dijsselbloem had eerder al gezegd dat er door de grote stroom vluchtelingen extra geld nodig is voor de asielopvang. Bij BNR zei Dijsselbloem dat het inmiddels om “hele grote bedragen” gaat. “Maar je kunt niet anders, je kunt mensen niet op straat laten slapen.”

De extra uitgaven worden eind november bij de najaarsnota van het kabinet opgenomen in de bijstelling van de begroting. Het kabinet zal er niet voor bezuinigen, zei Dijsselbloem.

Het kabinet ging er vorig jaar nog van uit dat er dit jaar 22.000 asielzoekers naar Nederland zouden komen. Dat werd in het voorjaar al verhoogd naar 40.000, maar ook dat zal te laag zijn ingeschat.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie meldde dinsdag dat het aantal asielverzoeken in ons land waarschijnlijk gaat uitkomen tussen de 50.000 en 60.000. Tot en met september bedroeg de asielinstroom 35.900. Het gaat dan om nieuwe asielaanvragen, nareizen van gezinsleden en tweede en volgende aanvragen voor asiel.

De wekelijkse instroom varieerde de afgelopen weken tussen 2400 en 4200. Vorig jaar vroegen 30.020 mensen asiel aan in ons land.

Bron: De Telegraaf

de-telegraaf2