Terug van nooit weggeweest: De dreigende ondergang van de eurozone

Europese Commissie wil met gelijktrekken sociale zekerheid (= forse verlaging voor Nederlanders) permanente welvaartsoverdracht van Noord naar Zuid Europa bewerkstelligen – Hoofdeconoom DZ-bank: Duitsland moet uit de eurozone treden


De eurozone bestaat alleen nog dankzij het infuus van de ECB, dat echter niet lang meer zal werken. ‘Beter een verschrikkelijk einde dan eindeloze verschrikkingen,’ stelt hoofdeconoom Stefan Biefmeier daarom.

Door de migrantencrisis, Syrië / ISIS en in mindere mate (maar zeker niet minder gevaarlijk) Oekraïne zijn de gigantische financiële problemen van de eurozone vorig jaar naar de achtergrond gedrukt. Sommige beweren zelfs dat schokkende gebeurtenissen zoals de terreuraanslagen van ‘Parijs 13-11’ de gevestigde orde wel érg goed uitkwamen om de aandacht van de bevolking af te leiden van de dreigende –en volgens veel analisten nog altijd onvermijdelijke- ondergang van de totaal mislukte Europese muntunie, die nu zelfs modelland Finland aan de rand van de afgrond heeft gebracht.

 

Muntunie verwoest bestaansbasis

Zelfs columnist Wolfgang Münchau van het pro-Europese linkse Duitse Spiegel erkende rond kerstmis dat ‘de euro helemaal geen muntunie is, maar veel meer lijkt op de goudstandaard – en die is uit elkaar gespat. Ik voorspel voor de euro hetzelfde.’ Professor Joachim Starbatty, lid van de ALFA partij in het EP en mede auteur van ‘Het Euro-Avontuur loopt op zijn einde’ waarin hij samen met bekende namen zoals Wilhelm Hankel en Karl Albrecht Schachtschneider beschrijft ‘hoe de muntunie onze bestaansbasis verwoest’, reageerde met een open brief waarin hij stelt dat de euro in de verste verte géén goudstandaard is, maar inderdaad wel degelijk zal instorten.

Münchau constateerde in zijn artikel dat de euro wel moet instorten, omdat de Europese schuldenstaten net als destijds bij de goudstandaard gedwongen worden om een begrotings- en bezuinigingsbeleid te voeren dat stap voor stap hun economieën en sociale systemen ondermijnt en uiteindelijk compleet zal verwoesten.

Volgens Starbatty is dit echter de enige overeenkomst tussen de euro en de oude goudstandaard, die door het verschil in vraag en aanbod en de prestaties van de verschillende landen zorgde voor een stabilisering van het wisselkoersmechanisme. De lidstaten van de eurozone kunnen echter niet langer hun eigen munt af- of juist opwaarderen, noch hun eigen rente bepalen.

Zuiden ging ver boven zijn stand leven, schulden explodeerden

Iedereen weet inmiddels wat er gebeurde na de invoering van de euro. De rente zakte voor alle landen, ook degenen die altijd een zwakke munt hadden die nodig was om hun concurrentiekracht overeind te houden, naar het lage Duitse en Nederlandse niveau. Gevolg was dat deze zuidelijke lidstaten massaal goedkoop geld leenden waarmee ze ver boven hun stand gingen leven. Aanvankelijk zorgde dat voor een sterke economische opleving (er werden immers bakken met ‘nieuw’ en bijna gratis geld uitgegeven, lonen, uitkeringen en pensioenen werden fors verhoogd, et cetera).

Zowel de staats- als publieke schulden in deze landen explodeerden hierdoor. Door de stijgende loonkosten verloren deze traditioneel minder presterende landen hun enige concurrentievoordeel: een zwakke munt, en daaraan gekoppeld lagere lonen en goedkopere producten. Zo werd het historische verschil tussen noord en zuid, dat altijd netjes werd gladgestreken doordat iedere lidstaat zijn eigen munt had, binnen zeer korte tijd een enorme, inmiddels onoverbrugbare kloof.

Europese Commissie wil sociale zekerheid gelijktrekken

Het eurosysteem dwingt de zwakkere zuidelijke landen via belastingverhogingen, verminderen van de staats- en sociale uitgaven en loondalingen tot interne afwaardering. Steeds minder schuldenlanden willen hieraan meewerken omdat hun verwende kiezers de pijnlijke ingrepen niet pikken. De EU-Commissie werkt daarom aan een plan om de sociale zekerheid te vergemeenschappelijken, wat neerkomt op een supranationale financiële gelijktrekking.

Professor Starbatty betwijfelt of deze directe financiële transfers van Noord naar Zuid de concurrentiekracht van het zuiden kunnen versterken en voldoende nieuwe banen kunnen scheppen, nog even los van het feit dat deze transfers ten koste zullen gaan van de sociale zekerheid en welvaart in de sterkere noordelijke landen.

Europees Parlement houdt serieus rekening met exit(s)……

Lees verder>>>

Bron: Xandernieuws

who-xandernieuws1

Het dreigement van Juncker

Juncker: Nee kan leiden tot grote crisis

AMSTERDAM – Als Nederland nee zegt bij het Oekraïne-referendum op 6 april, dan kan dat leiden tot ,,een grote continentale crisis”.

Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker.

“Rusland zou de vruchten plukken van een gemakkelijke overwinning” als de Nederlandse kiezer het associatieverdrag tussen Oekraïne en de EU afwijst. Volgens Juncker zou het bovendien koren op de molen zijn van populisten die de Europese Unie willen opblazen. “Laten we het referendum niet veranderen in een referendum over Europa”, zegt Juncker. “Ik hoop van harte dat (Nederlanders) niet nee zullen zeggen om redenen die niets met het verdrag zelf te maken hebben”, zegt hij tegen NRC.

Juncker vindt het belangrijk dat Nederlanders “goed begrijpen dat deze kwestie het Nederlandse belang overstijgt”. Hij roept de Nederlandse kiezer op om 6 april te “handelen als een Europese strateeg”. Ook zegt hij: “Ik heb geen kritiek op het politieke systeem in Nederland, of op deze mogelijkheid om zich uit te spreken, maar ik zeg wel: kijk uit, dit kan het evenwicht in Europa veranderen.”

Het referendum – dat gaat over de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne – is raadgevend, het kabinet kan de uitslag dus naast zich neer leggen. Het referendum komt er op initiatief van het Actiecomité GeenPeil.

‘Hoge’ opkomst referendum, tegen-kamp wint

Volgens een peiling van tv-programma EenVandaag zou bijna driekwart van de Nederlandse stemgerechtigden „waarschijnlijk of zeker” tegen ratificatie van het verdrag stemmen. De opkomst zou volgens het onderzoek ruim boven de wettelijke opkomstdrempel van 30 procent uitkomen.

Van de ruim 27.000 ondervraagden zegt 53 procent „zeker” te gaan stemmen. In het panel zitten alleen mensen die zichzelf hebben aangemeld.

Op Twitter spreekt D66-leider Alexander Pechtold in een reactie van een “impliciet dreigement”. “Kiezer is nog nooit overtuigd door dit soort impliciete dreigementen.” En PVV-voorman Geert Wilders twittert: “De intimidatie vd EU-elite begint weer Maar het zal ze niet meer helpen. Nederland zegt NEE”.

Bron: NRC

nrc

 

EU middelvinger: ‘Niks referendum, verdrag Kiev al van kracht’

9695737828_57ff657a20_EU

In het geval dat de middelvinger van de EU u ontgaan is:

Trade part of #EU #Ukraine Association Agreement becomes fully operational today 1 January t.co/sN8pPaQ2hL

— EU External Action (@eu_eeas) January 1, 2016

Let op, de EU schrijft niet dat het handelsverdrag met Oekraïne nu van kracht is geworden, nee: de EU schrijft dat het gehele vermaledijde associatie verdrag van kracht is geworden vandaag!

Mocht u nog denken inderdaad enige inspraak te hebben in onze prachtige democratie (en “demos” betekent uiteraard volk), dan is het bij deze duidelijk gemaakt door de EU dat u dat echt niet heeft. Ook niet als u er sprake van een referendum is, uw mening is van geen enkel belang. Dan resteert in de EU slechts kratos (= macht), wat gewoon betekent dat de EU ons regeert als zijnde een dictatuur.

En een fijn nieuwjaar gewenst, beste Nederlanders! En oh ja, u mag de EU nu een half jaartje regeren, gefeliciteerd Rutte!

Bron: JDReport

JD

Minister Plasterk weigert te betalen voor GeenPeil

stemhokjesgezocht.jpg

Het GeenPeil-referendum heeft een geldprobleem. Minister Plasterk (PvdA) wil niet genoeg taxpoet vrijmaken om het democratische proces deugdelijk uit te laten voeren, en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (een VVD-satelliet) kan het verschil niet bijleggen, beweren ze. We zeggen ‘geldprobleem’ maar dat is natuurlijk onzin. Kijk naar uw belastingafdracht en je weet: Nederland heeft meer dan genoeg geld. Als Brussel een miljard naheffing wil hebben, maakt Dijs het dezelfde dag nog over. Het probleem is dat VVD en PvdA geen geld willen vrijmaken voor het referendum. Omdat ze het referendum helemaal niet willen. Plasterk beweert dat de 25 miljoen die hij vrij wil maken, genoeg geld is. VNG zegt dat het te weinig is en schrijft (pdf) dat er 42,2 miljoen nodig is. En niemand wil het verschil betalen. Sterker nog, niemand weet hoe groot het verschil is, want niemand weet wat een referendum eigenlijk kost.

Plasterk schreef dinsdag in een brief aan de Kamer dat het GeenPeil-referendum “kostenefficiënt” plaats moet vinden. Ook vindt Plasterk het dreigement van VNG om minder stemlokalen in te richten helemaal prima: “Het is naar mijn oordeel niet op voorhand bezwaarlijk dat gemeenten minder stemlokalen inrichten dan bij Tweede Kamerverkiezingen gebruikelijk is”, schrijft hij. Verder laat de minister weten dat het kabinet de kiezers zal informeren over ‘de datum van het referendum’, middels ‘abri-posters, advertenties in kranten en banners op websites’.

Lees verder>>>

Bron: GeenStijl

geenstijl

Belangrijk topic voor Nederlanders in den vreemde

legerdespeils100.jpgBent u Nederlander, edoch woonachtig in Niet-Nederlandië? En wilt u toch kunnen stemmen tijdens het landelijke GeenPeil-referendum van 6 april aanstaande komend voorjaar? Dan is het belangrijk om onderstaande informatie tot u te nemen. Mogelijk ontvangt u dit zelf al per email, maar zo niet, dan weet u het nu toch. Registreer & win inspraak in de vaderlandse democratie!

Geachte heer/mevrouw,
Op woensdag 6 april 2016 is er een raadgevend referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen ook hun stem uitbrengen. Stemmen kan alleen wanneer u zich bij de gemeente Den Haag als kiezer registreert. Voor elke verkiezing voor de Tweede Kamer, het Europese Parlement of een referendum moet u zich opnieuw registreren, ook als u zich voor eerdere verkiezingen al heeft geregistreerd.

Zo registreert u zich:
1. Vul het digitale registratieformulier op www.denhaag.nl/kiezersbuitenland helemaal in, ook uw dossiernummer 273669;
2. Print het formulier uit en onderteken het;
3. Scan het formulier en voeg een kopie van uw bewijs van Nederlanderschap bij;
4. Stuur de twee documenten op: via een e-mail aan kbn.verkiezingen@denhaag.nl met 2 bijlagen: een scan van het ondertekende registratieformulier (bijlage 1) en een scan van uw bewijs van Nederlanderschap, bijvoorbeeld een kopie van een Nederlands paspoort (bijlage 2). Of per post naar onderstaand adres.

Uw registratieverzoek moet uiterlijk 24 februari 2016 zijn ontvangen bij de gemeente Den Haag of een Nederlandse ambasssade of consulaat.

Lees verder>>>

Bron: GeenStijl

geenstijl

Naar de stembus – eerst even zoeken

VoLAnalysenedpol01-520x24501

door

De overheidsobstructie van het GeenPeil-referendum op 6 april 2016 begint vreeswekkende vormen aan te nemen. Een heel slecht teken voor de democratische gezindheid van de lokale elites in ons land.

De Kiesraad heeft dan wel beslist dat het GeenPeil-referendum gehouden moet worden, maar het enthousiasme van de overheid is minimaal. Dat begon al snel, met de mededeling van de minister van Binnenlandse Zaken, dat het referendum niet in de begroting was opgenomen zodat er wel eens wat minder zorgvuldig mee zou kunnen worden omgegaan dan men bij reguliere verkiezingen gewend is. Zo zei hij het niet, maar het was de portee van zijn uitspraken.

Tamelijk bespottelijk argument trouwens. Van een departementale overschrijding van 20 miljoen euro ligt in Den Haag vrijwel nooit iemand wakker. Voor allerhande bewustwordingscampagnes en hobby’s van bepaalde partijen is de afgelopen veertig jaar een tigvoud uitgegeven, dus waar heeft men het over? Obstructie is obstructie, met welke smoes het ook gebracht wordt.

Je zou bijna gaan denken dat de regering een mening heeft die men liever niet per referendum tegengesproken ziet….

Lees verder>>>

Bron: Veren of Lood

Veren of Lood

GeenPeilTV. Jan Roos voert strijd voor stemhokjes

Ze hadden het echt niet aan zien komen in Den Haag, dat dat gekke GeenPeil in zes weekjes tijd bijna een half miljoen steunverklaringen binnen zou halen voor een landelijk referendum. En nu het toch gelukt is, moet er een manier gevonden worden om van deze potentiële blamage af te komen. Dat doet de politiek door de opkomst-mogelijkheid te frustreren, zodat de kiesdrempel van 30% niet gehaald kan worden. De door de VVD aangestuurde Vereniging Nederlandse Gemeenten (voorheen Annemarie Grondwaterpomp, nu Jan van Zanen) moet de gore klus klaren voor het kabinet: “Gemeenten hebben niet genoeg geld voor verkiezingen”, zeiden zij, “Dus we gaan straks minder stemlokalen openen dan bij normale verkiezingen.” Nou. Dat denken we dus mooi even niet. Als er 5 miljard ongezien naar de Grieken kan, kan er ook wel ff een paar miljoen bij voor stemhokjes & rooie potloodjes…

Lees verder>>>

Bron: GeenStijl

geenstijl