De leer (doctrine) van de jizya

Screenshot_11

(Door: Raymond Ibrahim – Vertaling en bewerking: “Vederso”)

Het woord jizya/djizja verschijnt in Koran 9:29 in een bevel dat nu bekend zou moeten zijn: “Bestrijd de mensen van het Boek [Christenen en Joden] die niet geloven in Allah noch in de Laatste Dag, noch verbieden wat Allah en Zijn boodschapper hebben verboden, noch de religie van de waarheid omarmen, totdat zij de djizja betalen in vrijwillige onderwerping …”. (…)

De betekenis van het Arabische woord “jizya” is gewoon “terugbetalen” of “vergelding”, in principe “compensatie” voor iets. Volgens de Hans Wehr Dictionary, het standaard Arabisch-Engels woordenboek, is jizya iets dat “in de plaats van iets anders komt”. Simpel gezegd; veroverde niet-moslims kochten met geld hun [eigen] leven van hun islamitische veroveraars dat ze anders zouden verliezen. In plaats van hun leven namen ze hun geld. Zoals een middeleeuwse jurist het bondig stelt: “Hun leven en hun bezittingen worden slechts beschermd op grond van betaling van de djizja”. (…)

Lees verder

Bron: EJ Bron

‘Overheid kan alle Nederlanders afluisteren’

Laat ze potverdorie hun tijd en geld besteden aan de WERKELIJKE (DOOR HEN BINNENGEHAALDE) terroristen!

spy

Prof. Dumortier: “Iedereen zomaar afluisteren omdat men zoekt naar terroristen, is een stap te ver”

UTRECHT – De beoogde nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten leidt ertoe dat alle Nederlanders kunnen worden afgeluisterd zonder dat zij ergens van verdacht worden. In het wetsvoorstel, dat het mogelijk maakt ongericht telecommunicatie te onderscheppen, ontbreken waarborgen voor de bescherming van de privacy. Dat zegt het College voor de Rechten van de Mens, een bij wet ingestelde onafhankelijke toezichthouder, dinsdag.

Grootste kritiekpunt is volgens het college dat de veiligheidsdiensten hun verruimde bevoegdheden mogen uitoefenen zonder dat zij de toestemming nodig hebben van een onafhankelijk orgaan, zoals bijvoorbeeld een rechter. Er is alleen toestemming van de minister van Binnenlandse Zaken nodig. In Zweden, Duitsland en België is volgens het college wel toestemming van een onafhankelijke instantie vereist.

Ook hekelt het College voor de Rechten van de Mens dat de enige onafhankelijke toezichthouder op de wet, de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD), de overheid niet dwingend een halt kan toeroepen. De drie leden van de CTIVD worden benoemd door de regering.

„Het vertrouwen in de overheid en de veiligheidsdiensten staat wereldwijd onder druk sinds de onthullingen van Edward Snowden duidelijk maakten dat de inlichtingendiensten hun bevoegdheden overschreden”, aldus het College. „Ook het blazoen van de Nederlandse diensten is wat dit betreft niet volledig schoon. Dit wetsvoorstel creëert geen publiek vertrouwen in het optreden van de veiligheidsdiensten maar versterkt eerder het aanwezige wantrouwen.”

Ook Nederland ICT, de branchevereniging van ruim 550 ICT-bedrijven in Nederland, maakt zich „ernstige zorgen” over de beoogde wet die kan leiden tot het „massaal” onderscheppen van communicatie. De brancheorganisatie heeft „grote twijfels” over nut en noodzaak, praktische uitvoerbaarheid en het juridisch toetsingskader van de beoogde nieuwe bevoegdheden. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is „zeer bezorgd” over de impact van de beoogde wet op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

http://www.telegraaf.nl/digitaal/24438415/___Overheid_kan_alle_Nederlanders_afluisteren___.html

Lees ook dit: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/12/10/jos-dumortier-overheid-maakt-misbruik-van-angstgevoelens-van-het-volk

Bron: Eunmask

Kamer broedt op aanpak Wilders-motie

DEN HAAG – Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg gaat met de Kamer bezien hoe PVV-leider Geert Wilders iets aan de kaak kan stellen dat geheim moet blijven. Wilders wil een motie indienen over iets wat hij in de Kamercommissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten heeft gehoord.

De gespreksonderwerpen zijn zo geheim dat de leden van de commissie hierover niets mogen delen met de buitenwereld, zelfs niet met hun eigen fractie.

Wilders hoorde er iets dat hij „schokkend en onacceptabel” noemt en dat hij vanuit zijn optiek „niet voorbij” kan laten gaan. Hij wil een bepaalde beleidswijzing van het kabinet. Zelfs ziet hij twee mogelijkheden om de zaak aan te pakken: of er komt een besloten vergadering in de grote zaal van de Tweede Kamer of hij dient een motie in „waarin eigenlijk niks staat.”

Bron: Telegraaf

Stuur het leger naar Marokko en neem voldoende munitie mee

effectief onderhandelingsteam

01Kattenbakvulling voor incontinente ongecastreerde katers >>

Onderhandelen met Marokko doe je als volgt:

  • Stuur elke week 100.000 stuks gespuis terug, te voet.
  • Stop elke vorm van uitkering of subsidie waar ook meer één Marokkaan bij betrokken is.
  • Leg elke week minimaal één Marokkaans kustdorp in de as.

En als we dan elke Marokkaan verwijderd hebben en Marokko een grote parkeerplaats is, dan zijn we uitonderhandeld.

Dan kunnen we het hek opschuiven naar Algerije om daar ook “onderhandelingen” mee te starten.

01“Goede betrekkingen” ? Toen je betovergrootoma in een mohammedaanse verkracht-harem zat en haar man als galeislaaf gehouden werd ? Je bent gek ! Of omgekocht.

01

Die lui van dat referendum >>

Bron: Fubar

Toelaten immigranten om vergrijzing tegen te gaan : EEN GROTE LEUGEN!

vergrijzing

Op alle mogelijke manieren trachten de overheden van die landen die rijkelijk bedeeld worden uit de deurkloppers strooibus, hun burgers rustig te houden om de ondergronds steeds sterker wordende en borrelende onvrede onder controle te houden.

Naast zalvende woorden van met name kerkelijke instanties, wij zijn immers allen mensen, worden er telkens weer pogingen ondernomen de niet te stuiten tsoenami van veelal gelukszoekers goed te praten door te stellen dat deze goed zou zijn voor het land. Immers Nederland gaat vergrijzen, op afzienbare tijd zijn er niet meer genoeg Nederlanders om een aantal werkzaamheden te verrichten en dan kan dit probleem worden opgelost door deurkloppers, dit jaar naar onze schatting een honderdduizend, toe te laten, waarmee de altijd zo zorgzame Haagse politiek ons land voor een probleem behoedt. Een veilig en warm gevoel !

Een volkomen kromme en misplaatste redenering, misschien goed om de domste onder de dommen in ons land rustig te houden.

Den Haag heeft het vanuit de mond van verschillende politieke partijen al meerdere maken toegegeven,  dat de integratie volkomen is mislukt en dit betekent dat onder de 1.5 miljoen migranten  van de eerste tweede en ook al derde generatie, de werkeloosheid hoog is en het grootste deel gebruik maakt van allerlei steunmaatregelen, waarbij zij die rond de jaren ’60 tijdelijk !!! naar ons land zouden komen, maar nooit meer terug zijn gegaan, als een molensteen om de nek van ons sociale stelsel hangen.

De reden zou zijn als vanouds dat migranten niet “erkend” worden, minder kansen zouden krijgen en gediscrimineerd worden. Dat “de migrant” hiertoe grotendeels zelf debet aan is, wordt door hen zelf en met name de linkse partijen gemakshalve maar  even vergeten.

Eenvoudig voorbeeld : een van onze redacteuren verwachtte deze week een zending die met een koeriersdienst thuis zou worden bezorgd. In de leveringscondities staat dat de vrachtwagenbemanning een half uur voor aankomst even belt. Dat gebeurde, maar toen moest onze redacteur aan de bijrijder , een migrant, uitleggen dat de ingang van het pand net om de hoek van de als adres opgegeven straat en huisnummer zit. Een week geleden toerde de vrachtwagen ook al vrolijk een kwartiertje door de buurt en klaagde ook toen al de migrant bijrijder dat hij het adres niet konden vinden. Dus maar even weer aan de telefoon uitgelegd waar ze moesten zijn. Probeert u dat eens in Swahili, Arabisch, Afghaans enz. want de bijrijder zal u niet verstaan.

Daar zit o.a. het grote probleem. Migranten worden toegelaten, krijgen een basiscursus in de taal van het land waar zij zijn opgenomen, en dan gaat het licht uit. Echter geen kennis van de taal betekent geen baan, want op de operatietafel liggend een Syrische arts trachten uit te leggen dat hij echt begonnen is aan uw linker been te zagen, terwijl dat het rechterbeen moet zijn, zal tot problemen leiden.

Lees hele artikel

Bron: GeenNieuws

 

Geschokte Geert Wilders dient motie in na overleg met commissie Stiekem

rutte_en_wilders

Voor het eerst in de parlementaire geschiedenis zal er een motie worden ingediend op basis van een geheim overleg tussen de fractievoorzitters.

PVV-leider Geert Wilders wil deze week parlementaire geschiedenis schrijven. Als fractievoorzitter van een bij de Tweede Kamerverkiezingen gekozen partij is hij namelijk onderdeel van de zogeheten ‘commissie Stiekem’. In dit overleg van de partijleiders in de Tweede Kamer worden de deelnemers bijgepraat over gevoelige kwestie die de veiligheid van Nederland raken. Zoals de naam van de commissie al suggereert, is alles wat tijdens het overleg wordt besproken strikt geheim. Zelfs met de fractieleden mogen geen inlichtingen gedeeld worden.

Toch wil Wilders een motie indienen op basis van dingen die hij gehoord heeft in het beraad. Die waren namelijk van een dusdanig ‘schokkend’ kaliber, dat hij vindt dat minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) in actie zou moeten komen:

Wilders liet maandag weten dat hij vorige week tijdens deze vergadering iets „dusdanig schokkends” heeft gehoord dat hij het kabinet wil bewegen tot „een belangrijke beleidswijziging”. Omdat hij niets geheims mag en wil openbaren, kan hij er verder niets over zeggen. Ook over het onderwerp kan hij niets zeggen.

Daarvoor moet de PVV’er zich wel in een vreemde bocht wringen:

Dinsdag, als de Tweede Kamer voor het eerst weer vergadert na het zomerreces, zal hij een verzoek indienen voor een kort debatje met de ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken. Als dat er inderdaad komt, kan hij een motie indienen. „Ik zal niets geheims openbaren dus het zal wel een rare motie worden met alleen een verzoek, dat de geheimhouding niet schendt.”

Of de Nederlandse bevolking ooit te weten zal komen waar dit over gaat, is onduidelijk. Maar aangezien de vraag gesteld zal worden aan de minister van Veiligheid en Justitie, en ook de Nationaal Coördinator Terreurbestrijding veel aanschuift bij de Commissie Stiekem, zijn er aanwijzingen in welke richting we moeten denken.

Bron: De Dagelijkse Standaard

Branden asielzoekerscentra meestal door asielzoekers zelf

DSCN0292Door Joost Niemoller

Er zijn nogal eens branden in asielzoekerscentra in Duitsland. Daarbij valt ook in de Nederlandse media steevast de naam ‘ extreemrechts’ of ‘ neonazi’s’ . Zoals in dit bericht over de brand in een aankomend asielcentrum bij Berlijn. De hele sfeer van zo’n bericht over die brand is dat het met neonazi’s te maken zou hebben. Ook in andere kranten. Ook Powned, waar je toch een beetje meer kritische inslag zou mogen verwachten, koppelt het nieuws van de brand automatisch aan ‘ extreem-rechts’. Zelfs wanneer er nog niets bekend is over een eventuele dader.

In werkelijkheid had ‘ extreemrechts’ er dit keer echt helemaal niets mee te maken. De brand was ontstaan door spelende kinderen van asielzoekers. Maar naar die rechtzetting van die berichtgeving kun je dan weer in de Nederlandse pers met een lantaarntje zoeken.

Het is zelfs nog erger.

In werkelijkheid blijken de meeste branden in Duitse asielzoekerscentra helemaal niet aan extreemrechts gekoppeld te kunnen worden.

Meestal zijn de asielzoekers zelf verantwoordelijk. Of men heeft domweg geen idee. Zie dit overzicht.

Het geeft weer eens aan hoe bevoordeeld de media zijn. Nog los van het feit dat iedereen eigenlijk maar wat roept als het weer eens gaat over neonazi’s dan wel extreemrechts. Bij foto’s van demonstraties tegen asielzoekerscentra zie ik tenminste vooral bezorgde burgers.

Bron: De Nieuwe Realist

Was Turkije betrokken bij de bomaanslag in Bangkok?

Afgelopen zomervakantie bezocht ik “het land van de glimlach”: Thailand. Tot mijn grote schrik werd de hoofdstad Bangkok tweemaal getroffen door een terroristische aanslag. Godzijdank was ik op het moment van de aanslagen niet aanwezig in de hoofdstad. Toen ik enkele dagen later langs de rampplek reed, liet dat een grote indruk op mij achter. Door de kracht van de explosie waren alle ramen van de naastgelegen gebouwen eruit geblazen. Toch was ik verbaasd om het feit dat het alweer zo druk was op de plaats des onheils; de Thai’s waren alweer druk bezig met reparatiewerkzaamheden. Met de recente arrestaties van de vermeende verdachten komt de onvermijdelijke vraag naar voren: Wie is er verantwoordelijk voor deze gruwelijke aanslag waarbij 20 onschuldige mensen het leven lieten?

Afgelopen zomervakantie bezocht ik “het land van de glimlach”: Thailand. Tot mijn grote schrik werd de hoofdstad Bangkok tweemaal getroffen door een terroristische aanslag. Godzijdank was ik op het moment van de aanslagen niet aanwezig in de hoofdstad. Toen ik enkele dagen later langs de rampplek reed, liet dat een grote indruk op mij achter. Door de kracht van de explosie waren alle ramen van de naastgelegen gebouwen eruit geblazen. Toch was ik verbaasd om het feit dat het alweer zo druk was op de plaats des onheils; de Thai’s waren alweer druk bezig met reparatiewerkzaamheden. Met de recente arrestaties van de vermeende verdachten komt de onvermijdelijke vraag naar voren: Wie is er verantwoordelijk voor deze gruwelijke aanslag waarbij 20 onschuldige mensen het leven lieten?

Gissen naar antwoorden

Ondanks het feit dat Thailand een relatief veilige bestemming voor toeristen is, is er al langere tijd sprake van politieke instabiliteit. Sinds 1932 zijn er maar liefst 11 staatsgrepen uitgevoerd, waarvan de laatste plaatsvond in 2014. Feitelijk wordt Thailand dus door het leger bestuurd. In de directe nasleep van de aanslag viel de verdenking al snel op aanhangers van Thaksin Shinawatra. De voormalig premier werd in 2006 afgezet na een coup waardoor zijn volgelingen op wraak berust zouden zijn.

Volgens een andere theorie zouden radicale moslims uit Zuid-Thailand achter de aanslagen zitten. Aldaar strijden terroristische groeperingen al sinds 1960 voor een eigen staat. In dit deel van Thailand vinden dan ook met regelmaat aanslagen plaats op militaire doelwitten. Toch meldden de Thaise autoriteiten al snel dat de separatistische moslims niet achter de aanslag zouden zitten. Het type bom dat bij de aanslag werd gebruikt zou namelijk van alternatieve en professionelere makelij zijn.

Het doelwit van de aanslag, de Erawan-tempel, was een hindoeïstische heilige plaats. Het heiligdom wordt dagelijks door duizenden toeristen evenals Thai bezocht. Thailand, een zeer religieus en spiritueel land, garandeert vrijheid van religie voor haar burgers. Thaise mensen hebben een diep respect voor religie. De overwegend boeddhistische Thai zouden het niet in hun hoofd halen een heiligdom te beschadigen. Dat er uitgerekend een hindoeïstisch altaar doelwit werd van een bomaanslag is daarom uiterst ongewoon.

Een ander opvallend aspect is de samenstelling van de dodelijke slachtoffers. Naast Thai kwamen er toeristen uit Maleisië, China, Hongkong, Indonesië en Singapore om het leven. Hoewel het op het eerste gezicht een diverse mix van nationaliteiten lijkt, waren alle slachtoffers ,met uitzondering van de Thai, etnisch Chinees. Het is duidelijk dat de daders doelbewust Chinezen tot slachtoffer wilden maken.

Op 30 augustus kwam er meer duidelijkheid toen er in een buitenwijk van Bangkok een verdachte werd gearresteerd. Hoewel de verdachte tot nu toe gezwegen heeft, werd er in zijn appartement een stapel (valse) Turkse paspoorten aangetroffen. Het lijkt er sterk op dat er sprake is van een internationaal opererend netwerk. Hierdoor is het niet aannemelijk dat de aanslag uitgevoerd is door aanhangers van Shinawatra of moslimrebellen uit het zuiden.

Oeigoer

Lees verder…

Bron: Curiales

Associatieakkoord met Oekraïne is een ernstige vergissing

We zijn tig crises verder, maar de onverschillige, naïeve houding van onze politici tegenover Brussel is nog altijd niet veranderd. Daarom moeten burgers aan de bel trekken, vindt Thierry Baudet.

Nederlandse politici hebben de gewoonte om de voortgang van het Europese project onbevangen over zich heen te laten komen; ze maken zich doorgaans weinig zorgen over de nadelige gevolgen die besluiten van de EU voor Nederland kunnen hebben en verlenen eigenlijk altijd wel hun steun. Zo ging het bijvoorbeeld met de open grenzen en met de invoering van de euro: men ging er (blijkbaar) van uit dat het wel goed zou komen. Het waren slechts zwartkijkers die problemen zagen!

Inmiddels zijn we meerdere financiële crises, honderden miljarden steungelden, een omvangrijk vluchtelingenprobleem en een explosie van de grensoverschrijdende criminaliteit verder. Toch is deze onverschillige, naïeve houding van onze politici tegenover Brussel nog altijd niet veranderd. Deze zomer was het weer raak. Zonder noemenswaardig debat ratificeerde ons parlement het ruim driehonderd pagina’s tellende associatieakkoord met Oekraïne. Het zou slechts gaan om economische ‘samenwerking’, een ‘aangeklede vrijhandelsovereenkomst’ volgens VVD-woordvoerder Ten Broeke. Het zou zorgen voor grotere ‘stabiliteit’ in de regio, aldus D66-woordvoerder Sjoerdsma. Ze maken een grote vergissing.

Het akkoord bestaat uit twee delen: het één is economisch, het ander politiek. Oekraïne ratificeerde het politieke gedeelte in maart 2015 – maar heeft tot op heden het economisch gedeelte nog niet ondertekend. Dat is ook niet zo vreemd, want het akkoord met de EU zou de betrekkingen met handelspartner Rusland in gevaar brengen – en daar gaat 25 procent van zijn totale export heen. Begrijpelijkerwijs ziet Rusland niet hoe het de open grenzen met Oekraïne kan handhaven wanneer Oekraïne ook alle producten uit de EU zomaar binnenlaat. In een driepartijencoalitie wordt nu gesproken over een manier om de economie van Oekraïne open te houden voor Rusland (voor Oekraïne van levensbelang) terwijl ook Europa vrijelijk producten in en uit kan voeren – maar het akkoord is op dat punt dus inmiddels achterhaald. Het argument van Ten Broeke snijdt geen hout.

Lees verder…

Bron: Burgercomité EU